Destinations

Main Menu

My Booking

Main Menu

About Us

Main Menu

USEFUL PHRASES WHILE DRIVING IN POLAND

Some useful phrases to remember while driving in Poland:

All Directions - we wszystkich kierunkach
Battery - akumulator
City centre - centrum, centrum miasta
Danger - niebezpieczenstwo
Detour - objazd
Drive with care - jechac ostroznie
Dual Carriageway - podzielone autostrady
Exit - zjazd
Gas Tank - zbiornik paliwa
Give Way - ustapic
Go straight on - idz prosto
Keep Left - trzymac sie lewej strony
Keep Right - trzymaj sie prawej
Lane - aleja
Street - ulica
License Plate - tablica rejestracyjna
Local Highway - lokalna autostrada
Motorway - autostrada
No parking - zakaz parkowania, parkowanie zabronione
Priority to left - priorytet do lewej
Priority to right - priorytet w prawo
One way street - ulica jednokierunkowa
Open - otwarty
Closed - zamkniety
Police Station - posterunek policji
Radiator - chlodnica samochodowa
Right of way - pierwszenstwo przejazdu
Road closed - droga zamknieta
Roadworks - roboty drogowe
Slow - powolny
Traffic lights - sygnalizacja swietlna, swiatla
Toll Road - platna autostrada
Turn right - skrec w prawo
Turn left - skrec w lewo

Where is the nearest gas station? - Gdzie jest najblizsza stacja benzynowa?
Excuse me, I`m lost - Przepraszam, jestem zagubiony.